Beslag ATI 3/2

automatisatie rechte padouk poort

Wanneer u nog twijfelt om de poort achteraf te automatiseren, opteert u best voor dit beslag. Dit laat toe achteraf de poort nog bovengronds te automatiseren zonder problemen. Dit beslag is enkel voor dubbele rechte poorten in padouk waarvan de poortvleugel maximum 1.75 meter breed is.