Privacybeleid

Lees ook ons Cookiebeleid


Collstrop hecht waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend in overeenstemming met de privacywet en andere relevante en geldende wettelijke voorschriften.

Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Collstrop u vooral informeren en wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van uw gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet toestemming aan ons om uw gegevens te verwerken.
Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen.

Op onze website zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we verkrijgen via onze website wordt beschermd, zowel online als offline.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Collstrop verbindt zich ertoe enkel gegevens te verwerken die relevant en noodzakelijk zijn voor de communicatie- en marketingdoeleinden waarvoor wij ze verzameld hebben. Collstrop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van deze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Collstrop verzamelt persoonsgegevens zodat u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring ervaart. Hoe intensiever u onze website gebruikt, hoe uitgebreider de data die wij verzamelen.

Gegevensverwerking is nu eenmaal essentieel voor de werking van onze website en de daarbij bijbehorende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

  • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening. Zo krijgt u aangepaste informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u.
  • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten. Dit zijn persoonsgerichte en specifieke producten aangepast aan de door u geleverde informatie en gegevens.
  • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
  • Marketingdoeleinden.

Bij een bezoek aan onze website verzamelen wij ook enkele gegevens voor statistische doeleinden. Deze gegevens zoals IP-adres, vermoedelijke locatie, dag en uur van uw bezoek, welke pagina's u bezocht ... zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Als u de website van Collstrop bezoekt, verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven. En geen nood, dit zijn vrij algemene gegevens: zo weten we bijvoorbeeld niet hoe u heet of wat uw thuisadres is. Tenzij u natuurlijk deze gegevens nadrukkelijk zelf doorgeeft, bijvoorbeeld via het versturen van een contactformulier.

Als bezoeker verschaft u steeds zelf uw persoonsgegevens aan ons en kan u op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behouden wij ons het recht om bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Collstrop verbonden zijn of met enige andere partner van Collstrop (bvb. voor het versturen en verwerken van e-mailings of postmailings). Collstrop garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Collstrop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@collstrop.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de achterkant van uw identiteitskaart), identiteitskaartnummer, uw rijksregisternummer en de geboorteplaats zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen één maand op uw verzoek.

Links naar andere websites

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites die geen onderdeel zijn van Collstrop. Collstrop is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers.

Wij gebruiken ook cookies

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om bepaalde informatie op uw computers hard drive te plaatsen.
Als u voor het eerst deze website bezoekt, krijgt u meestal een cookiemelding. We doen dit omdat cookies ons helpen om de website beter af te stemmen op uw behoeften zodat u bijvoorbeeld bij een volgende bezoek de website meteen in de juiste taal ziet. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan onze website te optimaliseren en om technische keuzes te onthouden.

Er zijn drie soorten cookies:

  • Technische cookies houden zaken zoals bijvoorbeeld taalinstellingen bij.
  • Session cookies of tijdelijke cookies verlopen na één sessie en worden verwijderd zodra u uw browser afsluit.
  • Tracking cookies zijn third party cookies die bijhouden hoe u onze website gebruikt.

Doel en nut van cookies

Door onze website te gebruiken gaat u als bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. In het algemeen helpen deze cookies ons dus om u een betere website te kunnen presenteren, ze laten ons toe om te controleren welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie zal ons in geen enkel opzicht toelaten om toegang tot uw computer te verkrijgen of andere informatie omtrent u, anders dan de data dewelke u hebt toegestaan met ons te delen.

Als u de website van Collstrop wilt bezoeken, raden we u aan om de technische instellingen voor cookies in te schakelen. Zonder ingeschakelde cookies kunnen wij u geen vlekkeloos bezoek op onze website garanderen. Indien u geen fan bent van cookies bent u vrij om cookies uit te schakelen.

Soorten cookies gebruikt door Collstrop

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

Essentiële of strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het invullen van webformulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en zorgen ervoor dat u makkelijker navigeert.

Niet-essentiële cookies

Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel om u een verbeterde en gepersonaliseerde gebruikerservaring aan te bieden.

  • Functionele cookies helpen de website om verbeterde functionaliteiten en personalisaties aan te bieden. Wij kunnen ze instellen, maar ook externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
  • Analytische cookies helpen ons om bezoeken en traffic bij te houden. Hierdoor kunnen we activiteiten op onze website meten en onze website verbeteren. Zo leren we welke pagina’s het meest populair zijn en welke minder en hoe onze bezoekers door onze website navigeren.
  • Targeting of advertising cookies worden geplaatst door onze advertentiepartners die we via onze website hebben ingesteld. Hierdoor kunnen deze bedrijven een profiel van u samenstellen gebaseerd op uw interesses en u zo relevante advertenties tonen op hun website.

Hoe beheert u cookies?

Zorg er alvast voor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser om onze website optimaal te ervaren.
Meer info omtrent het beheer van cookies kan u hier terug vinden.

Cookiebeleid:

Aanvullend vindt u ons cookiebeleid hier terug.

Google Privacy & Terms

Hoe gebruikt Google je gegevens van sites of apps die de services van Google gebruiken?

Alle info hierover vind je hier terug.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Indien u niet wenst dat deze gegevens door Google worden gebruikt kan u cookies in uw browser uitschakelen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle andere mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meer informatie & klachten

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan u via e-mail bij ons terecht: info@collstrop.com.

De bezoeker beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).